Archive for the ‘Tác phẩm tranh thêu’ Category

Chữ Tâm

ChuTam

Kích thước: 50×50 cm

Giá: 700 000 VNĐ

Tranh Cha Mẹ

chame

Kích thước: 60×65 cm

Giá: 1 500 000 VNĐ Continue reading

Trúc Báo Bình An

trucbaobinhan

Kích thước: 55×95 cm

Giá: 5 000 000 VNĐ Continue reading

Rồng Phun Lửa

RongPhunLua

Kích thước: 50×70

Giá: 5 300 000 VNĐ Continue reading

Nàng Tiên Cá

nangtienca

Kích thước: 60×70 cm

Giá: 4 000 000 VNĐ

Continue reading

Phúc Lộc Thọ Toàn

phuclocthotoan1

Kích thước: 60×80 cm

Giá bán: 4 500 000 VNĐ

Continue reading

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.